Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Oman kotišeuvun runoilija ta ihailija

Aleksandr Lazutin äijän mitä tietäy oman Vienanmeren rannikon istorijašta, šen hyllättyjen kylien kohtalošta ta eläjien taipalešta. // Kirjuttajat: Tatjana Kan’šijeva

Aleksandr Lazutin äijän mitä tietäy oman Vienanmeren rannikon istorijašta, šen hyllättyjen kylien kohtalošta ta eläjien taipalešta. Hänen runoissa kuuluu elämänfilosofija.

Kyšymykšeh šiitä, mintäh hiän rupesi kirjuttamah runoja, Aleksandr vaštasi:

– Vaikie on šanuo, ka tottaš kirjallisuon tunnit koulušša. Karjalaisilla vet on taipumuš runouteh. Meilä vet ni oma eepossa on.

Aleksandr Lazutin šynty Kemin (nykysen Belomorskin) piirin karjalaisešša Voijärven kyläššä 1955 vuotena. Tätä kylyä enämpi ei ole kartoilla, vuotena 1968 še joutu perspektiivittömien kylien luvetteloh ta oli likvitoitu.

Aleksandr Mihailovičin vanhemmat, šamoin kuin ni kaikki kantatuatot, oltih karjalaiset. Mieš tietäy karjalan kieltä ta ošallistu delegattina Belomorskin piiristä Karjalaisien moneh kerähmöh, kumpasie piettih Aunukšešša, Karhumäješšä, Petroskoissa, Kalevalašša.

Aleksandr Lazutinin runot on omissettu ihmellisellä pohjoiskanšalla, meijän šeuvun luonnolla ta istorijalla. Miehen šyvät ta elävät tevokšet kerrotah rakkahuošta venäläiseh šanah, uškoh, kotimuah.

Aleksandr Mihailovič valmisti omien runojen kokoelman “Sorokan ruškojen valošša” ta kakši kirjaista: Solovki-runoelman ta Posad-runon. Miehen runoja painettih monešša aikakaušleheššä ta al’manakašša, mit ilmeššytäh Karjalašša šekä tašavallan ulkopuolella – Moskovašša, Veliki Novgorodissa, Luganskissa ta äšen Australijan Brisbanešša. Runoilija voitti Venäjän ta Ukrainan monešša kirjallisuškilpailušša.

Aleksandr Lazutin on nykyaikani ihmini. Hiän jo monta vuotta kirjuttau materialija kotišeutuportaliloilla ta on VK-sosialiverkon Pomorski bereg -ryhmän johtajana. Mieš luatiu videoita omašta Vienanmeren rannikošta šekä auttau Pomorien kulttuurikeškukšen ruavošša. A hänen runoloih kekšitäh musiikkie ta lauletah lauluja.

Mie kyšyin Aleksandrie hänen mielehistä runoilijista. Vaštauš oli vilpitöin:

– Kaikin tykätäh Aleksandr Puškinin, Mihail Lermontovin, Sergei Jeseninin tevokšie. Miula täššä luvettelošša on vielä Nikolai Rubtsov.

Mie šuoššuin runoilijan kera, a iče ajattelin: “A miula mielehisien runoilijien luvettelošša jo aikoja on ni Aleksandr Lazutin”.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *