Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Yhty kilbah lehtimiehih niškoi kanzallizil kielil

Karjalan Kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvu panou rattahile kilvan lehtimiehih niškoi, kuduat kirjutetah karjalan, vepsän libo suomen kielel. Kilbu omistetah Karjalan tazavallan 100-vuozipäiväle da Voiton 75-vuozipäiväle. Kilvan tarkoituksennu on kuhkuttua rahvastu säilyttämäh, kehittämäh da käyttämäh Karjalan kanzallizii kielii.

Yhtyö kilbah voijah lehtimiehet da kirjuttajat, kuduat eletäh Karjalas. Otetah vastah materjualat (kirjutukset da oučerkat lehtis da žurnualois, tv- da raadivoprogrammat), kuduat piästettih ilmoih kevätkuun 15. päiväs 2019 kevätkuun 15. päivän 2020 väliaijas.

Nominatsiet:

– Paras Karjalan tazavallan 100-vuozipäiväle omistettu materjualu karjalan, vepsän libo suomen kielel, kudai piäzi ilmoih lehtes libo žurnualas;

– Paras Karjalan tazavallan 100-vuozipäiväle omistettu materjualu karjalan, vepsän libo suomen kielel, kudai piäzi ilmoih TV:s libo raadivos;

– Paras Voiton 75-vuozipäiväle omistettu materjualu karjalan, vepsän libo suomen kielel, kudai piäzi ilmoih lehtes libo žurnualas;

– Paras Voiton 75-vuozipäiväle omistettu materjualu karjalan, vepsän libo suomen kielel, kudai piäzi ilmoih TV:s libo raadivos.

Ilmoittuakseh kilbah voibi sulakuun 15. päivässäh 2020. Voittajat ilmoitetah oraskuus 2020. Voittajat suajah diplomat da den’gupalkičukset.

 

 

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *