Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Värttinä pyöri -projektin toteuttamini jatkuu

Šulakuušša projektin rajoissa Kondie-järještön jäšenet oššettih pienie kankašpuita. // Kirjuttajat: Jelena Ol’šakova

Karhumäjen piirin karjalaisien Kondie-järještön Värttinä pyöri -projektin tarkotukšena on Seesjärven karjalaisien ta Karhumäjen piirin Oneganiemen venäläisien perintehellisen kulttuurin šäilyttämini. Projektissa ruatajat paikalliset ihmiset tahotah kehittyä karjalan kieltä ta leventyä šen käyttöalua.

Šulakuušša projektin rajoissa Kondie-järještön jäšenet oššettih tietokonehie ta toista tarvittavua teknikkua šekä pienie kankašpuita. Karantiinin takie kaikki oššokšet piti luatie Moskovan, Piiterin, Petroskoin online-kaupoista. Šamoin internetin kautti oli järješšetty ruato Kostroman käsityömuasterien kera, kumpaset luajittih kankašpuita.

Šen lisäkši kohta myö oššamma kantelehie aikuhisien ta lapšien kantelisien kerhoja varoin, kakši pualikka-šarjua kyykkä-pelie varoin šekä kankašta, jotta ommella Oneganiemen ta Seesjärven naisien ta miehien pukuja.

VK-sosialiverkošša Värttinä pyöri -projektilla on peruššettu oma vk.com/club192562535 -ryhmä. Šielä online-muovošša järješšetäh vienankarjalan kielikurššija (opaštaja Natalja Vorobei), kantelehen šoiton muasteri-oppija (niitä vetäy etnomuusikko Nikolai Ol’šakov) šekä käsityömuasterien Rahvahan kukla -muasteri-oppija.

Kučumma kaikkie halukkahie ošallistuo meijän projektin mukavah toimintah!

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *