Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Molommin puolin rajua

Kanšainväliseh kirjaštonruatajien seminaarih yhyttih Kalevalan ta Šuomuššalmen kirjaštojen ruatajat.

Seminaarih yhyttih Kalevalan piirin Arhippa Perttusen kirjašton ruatajat šekä kuččuvierahat Šuomuššalmelta.

Šuomuššalmen kirjašton johtaja Ari Koistinen šekä kirjaštonhoitaja ta šamalla kirjaštoauton kuljettaja Pauli Jyhlänkangas kerrottih kalevalalaisilla Šuomuššalmen kirjašton toiminnašta, palvelusisteemistä, šiirtokirjaštošta, kirjafondien täyttämiseštä šekä uušien lukijien houkuttelemisešta.

Kirjaštoauton toiminta kiinnoššutti monie, tämmöistä kokemušta Kalevalašša vielä ei ollun ta Kalevalan piirin eläjät toivotah, jotta lähitulevaisuuvvešša tämmöni muoto otetah käyttöh heijänki piirissä.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *