Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kanšakunnan juokšu

Venäjän Kanšakunnan juokšu on Venäjän šuurin urheilutoimehpito: vuosi vuuvvelta šiih ošallistuu aina enemmän ihmisie ta alovehie. Juokšuo järješšetäh joka šyyškuu vuuvvešta 2004 alkuan. Šen järještäjinä ollah Venäjän Federaatijon urheilun, turismin ta nuorisonpolitiikan ministerijö, Venäjän yleisurheilun federaatijo, šekä paikalliset urheilualan valtijovallan elimet.

Venäjän Kanšakunnan juokšuh voit ošallistuo joka ihmini ikäh ta šukupuoleh kaččomatta. Juokšun devisinä on olimpijalaini prinsippi: ”Tärkietä on ošallistumini, eikä voitto!”

Koštamukšešša Venäjän Juokšun päivänä Družba-kulttuuritalon luona keräyty äijän urheilun harraštajie. Aikuhiset pienien lapšien kera voitih juošša 120 metrie, a vähäistä vanhemmat lapšet – 250 metrie. Voimakkahat juoksijat juoštih 2100 metrin matan. A kellä himotti kilpailla – šuatih juošša kakši kilometrie ajakši.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *