Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Venäjän patriottija

Miihkali Stepanov Olga naiseh kera Haikol’an kyläššä

Šyyškuun 25. päivänä Karjalan Pobeda-järješšyškomitietan issunnošša piettih seremonija, kumpasešša myönnettih Venäjän patriotti -kunnivomitalija. Tämä mitali myönnetäh ihmisen šuurešta panokšešta patriottiseh kašvattamiseh, šekä patriotismista työššä, yhteiskunnallisešša ruavošša, virka- ta šotatoiminnašša.

Venäjän patriotti -palkinto šuatih 20 ihmistä. Niijen luvušša ollah Ort’t’o Stepanovin šiätijön johtaja Miihkali Stepanov ta Kalevalan keškikoulun opaštaja, koulumusejon johtaja Galina Gerasimova.

Nämä ihmiset ollah hyvin tunnetut Kalevalan piirissä. Heijän anšijona on šuuri panoš nuoren šukupolven kašvattamiseh. Hyö luajitah šuurta työtä, jotta šäilyttyä muisto šotamiehistä, kumpaset kuavuttih Šuuren Isänmuallisen šovan vuosina Kalevalan piirin alovehella.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *