Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Pelakkua kyykkyä, paiskua karjalakši!

// Kirjuttajat: Jelena Filippova

Pakinašanakirjašša on monta ošua. Šiinä on kerrottu pelin istorijašta, kyykkäšanaštošta, on hyvin esitetty pelišiännöt ta arpaloruja.

Pakinašanakirja on tarkotettu kaikilla, ken tahtou tuttavuštuo kyykkä-pelih tai šuaha tietyä uutta vanhašta karjalaisešta pelistä. Šen lisäkši kirjašša on käytetty valokuvie, kumpasien avulla on helpompi ymmärtyä pelin šiäntöjä.

Viime aikana kiinnoššuš kanšalliseh Kyykkä-pelih kašvau. Vuuvvešta 2011 Karjalan Rahvahan Liitto on kehittän Karjalašša Kyykkä-pelie tašavallan tavaramerkkinä. Pelua karjalakši -projektin puittehissa järješšettih kyykkävälinehie, kumpaset juattih tašavallan piirilöih.

Tällä aikua tašavallašša on pietty šekä piirikilpailuja, jotta piirienvälisieki. Tänäpiänä kyykkien kolina kuuluu ympäri Karjalua šekä arkena, jotta juhlana.

Šemmoni pakinašanakirja tulou hyväkši oppahakši täššä mukavašša pelissä.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *