Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Puatanen joukko kävi Joenšuušša

Seesjärven kuoron ošallistujat opaššuttih ompelomah perintehellistä sorokkua. // Kirjuttajat: Olga Zaitseva

ECHO-projektin puittehissa 27.–30. pimiekuuta Puatanen Seesjärven kuoron ošallistujat käytih opaštumašša Šuomen Joenšuun kaupunkissa. Tämä oli jo kolmaš koulutuš-tapuamini, kakši enšimmäistä piettih kešä- ta pimiekuun alušša Joenšuušša ta Puatanešša. Kaikissa tapuamisissa opaštajana oli musiikin asientuntija Emmi Kuittinen Šuomešta.
Šamalla Joenšuušša Seesjärven kuoron etuštajat piettih konserttie Carelicum-kulttuurikeškukšešša ta opaššuttih ommella naisien soroka-piähistä.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *