Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Iivananpäivä Jyškyjärveššä

Keškikešän pruasniekkua vesseläšti piettih Jyškyjärven kyläššä. Kylänväki lapšet, nuoret ta aikuhiset keräyvyttih 6. kešäkuuta kylän keškuštašša Čirkka-Kemi -joven rannalla. Pruasniekan järještäjät kekšittih äijän mukavie huvija kuin lapšilla šamoin ni aikuhisilla. Kylän miehet mitailtih voimieh ta näpperyttäh eri kilpailuissa, naiset näytettih laulu- ta tanššinerojah. Iltamyöhäh šuate rahvaš tanššittih karjalaisie piirileikkijä, rohkeimmat hypittih palannuon ropivon piäličči. Tavan mukah pruansniekan loppupuolella neččyset ta naiset lašettih veteh kukkašeppelehet.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *