Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Periodika-kuštantamolla ilmešty tietostendi

Autobuššijen ta trollikkojen pyšäkillä Kirovin aukijolla (Karl Marxin ta Friedrich Engelsin paččahan luona) ašetettih Periodika-kuštantamon stendi. Kirovin aukijo on Petroskoin kovaliikkehisimpie paikkoja ta enemmän rahvašta voit šuaha tietyä kuštantamon ta šen toimitukšien ilmottamista aktijoista ta toimehpitoloista, kirjauutukšista, šuomen-, karjalan- ta vepšänkielisien lehtijen ta kuukaušilehtijen tilaukšista. Illalla ta yöllä tietostendie valotetah LED-valot.

Stendin ašettamisen alkuhpanijana oli ekodisainin Agetron-toimisto.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *