Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Liikuntua, vereštä ilmua ta hyvyä mieltä

Petroskoin urheilupruasniekanjärještäjätkekšittih äijän huvijata kilpailuja kuin aikuhisillašamoinlapšillaki. // Kirjuttajat: Olga Melentjeva

Viime pyhinä Petroskoissa ta tašavallan piirilöissä piettih Venäjän Talviurheilulajijen päivällä omissettuja pitoja. Enšimmäistä kertua talviurheilupäivyä oli juhlittu viime vuuvven tuiskukuušša ta še oli omissettu Sočin XXII Talviolimijakisoilla. Tänä vuotena talviurhielupäivän puittehissa Karjalan eri piirilöissä oli järješšetty erilaisie urheilutapahtumie ta kilpailuja, missä lapšet, nuoret ta aikuhiset šuatih kuotella voimieh eri urheilulajiloissa – kilpua juoštih kinokšissa, hiihettih, luisseltih ta ošallissuttih kelkkailu-, jiäkiekko- ta curlingkilpailuih.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *