Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kemin kirikkö restauroijah

Federalini Restaurointikeškuš-laitoš ilmotti kilpailun Kemin vanhan puisen Uspenjan kirikön uuvvistamisešta. Kontraktin alkuhinta on yli 72 miljonie rupl’ua.

Kirikön restaurointityöt on šuunniteltu luatie nellin ošin. Korjauštyöt aletah jo tänä kešänä ta loputah enši vuuvven šykyšyllä.

Kemin Uspenjan kirikkö on rakennettu 1714 vuotena. Še kuuluu federalisen merkitykšen kulttuuriperinnön objektijen luvetteloh. Kirikkö rakennettih palannuon šamannimisen kirikön tilalla Pohjoisšovašša voiton kunnivokši.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *