Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Antikaisen jälkie myöte

Tänä vuotena Antikaisen jälkie myöte -hiihtokilpailu järješšettih Mujejärveššä jo kymmenenteh kertah. // Kirjuttajat: Tatjana Tupina

Šiitä aika muuttu, monet asiet unohuttih ta vuotena 1990 Antikaisen sel’l’a -kilpailuki oli lakattu. Onnakko myö, entisien hiihtomatkojen veteranit, emmä unohtan Antikaisen sel’l’ua.

Vuotena 2006 myö, loittosien 1970-80 vuosien kilpailujen järještäjät ta ošanottajat, uuvvistima hiihtokilpailun. Tämän vuuvven tuiskukuun puolivälillä myö järještimä šen jo kymmenenteh kertah tällä vuosišualla!

Muutoma vuosi takaperin meijän hiihtomatkoih rupesi ošallistumah Valentina Tupina. Naini on Kiimasjärveltä kotosin ta hiän rupieu etuštamah Mujejärven piirie tulijašša VIII Karjalaisien kerähmöššä. Valentina Petrovna mainijošti kirjuttau runoja karjalan kielellä. Tämän vuuvven hiihtoretki ei tullun poikkehukši – valmistuas’s’a šiih naisella šynnyttih kaunehet šäjehet.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *