Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kielen ta kulttuurin elinvoimaisuon hyväkši

Vaasašša pal’l’aššettih muistotaulu talon šeinäh, missä oli pietty enšimmäini Wienan Karjalaisien Liiton kokouš. // Kirjuttajat: Olga Melentjeva

Karjalan Šivissyššeuran 110-vuotista toimintua juhlittih Vaasašša järješšetyššä Heimopruasniekašša 8.–10. šulakuuta. Niin, 10. šulakuuta Vaasašša pal’l’aššettih muistotaulu talon šeinäh, missä šulakuušša 1906 oli pietty enšimmäini Wienan Karjalaisien Liiton peruštamista valmistelija kokouš. Juuri tämä kokouš oli pannun alun Wienan Karjalaisien Liiton ta myöhemmin Karjalan Šivissyššeuran toiminnalla.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *