Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Karjalan kieli viiješšä minuutissa

Elämmä karjalaisittain -kompleksiprojektin rajoissa Karjalan Rahvahan Litto ta Oma Mua -lehtitoimituš valmissettih Karjalan kieli viiješšä minuutissa -oppikortin vienankarjalan murtehella. Oppikortin painoš on tuhat kappalehta. Šitä ruvetah käyttämäh karjalan kielen kurššiloissa havaintomaterialina.

Vienankarjalaisen oppikortin ainehisto oli kiännetty livvinkarjalaisešta kortista, mi oli julkaistu viime vuotena Perehen arvot -projektin puittehissa.

Karjalan kieli viiješšä minuutissa -oppikortin šiämyštä esittäy, jotta kieltä on helppo oppie, šamoin še minimalisešša miäräššä antau karjalaista šanaštuo ta kielioppie.

Oppikortin levittämini venäläisien kešen auttau löytyä uušie innokkahie, ket tullah oppimah karjalan kieltä.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *