Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Musiikkikesseli avattih Uhtuon karjalaisien pruasniekašša

// Kirjuttajat: Kuva otettu vk.com/pohjoiset_rantamme -šivulta

Tänä vuotena Uhtuon karjalaisien pruasniekka piettih Musiikkikesseli-nimellä ta šen piäteemana oli musiikki. Kalevalan kulttuuritalon lavalla laulu-, tanšši ta musiikkiyhtyvet Kalevalašta, Jyškyjärveltä, Vuokkiniemeštä šekä Šuomuššalmen kunnašta avattih kaččojilla musiikkikesselin, kumpasešša oli kantelehen helisijyä šoittuo, perintehellisie kanšanlauluja, katrillija ta piirileikkijä šekä nykyaikasie tanššija ta musiikkiesitykšie. Konsertin toisešša ošašša Vuokkiniemen Linssi-teatteristudijo esitti Kalevala-eepossan motiivien mukah ohjatun Kullervo-näytelmän.

Ukkoisilma ta vihmašiä ei oltu pruasniekan haittana. Ohjelma jatku illalla Kulttuuritalon aukiella. Tiälä löyty huvie kuin ruavahilla šamoin ni lapšillaki: muasteri-oppija, tanššija, lauluja, kilpailuja. Musiikki yhistäy ihmisie, musiikin kieli on šelvä ta ymmärrettävä kaikilla, riippumatta šiitä, mitä kanšua ihmini on. Iltaohjelmašša še näky ylen hyvin, šilloin kun kaikin pruasniekkarahvaš kaččomatta ikäh ta kanšallisuoh yhyttih perintehelliseh karjalaiseh piirileikkih.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *