Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

“Periodikan” apilašmieli

“Periodikan” vuozipäiväle kerdyi sen endizii ruadajii, lugijoi, kul’tuuru- da literatuurualan rahvastu da virguniekkua. Julguamon merkipäiviä piettih sen rinnal olijas Kanzallizen kirjaston talois. // Kirjuttajat: Ol’ga Smotrova

Periodika-kuštantamo oli peruššettu vuotena 1991. Še on ainutluatuni laitoš, kumpasen šeinissä ilmeššytäh karjalan-, vepšän- ta šuomenkieliset lehet ta kuukaušilehet. Nyt kuštantamoh kuuluu viisi toimitušta: “Karjalan Sanomat”, “Oma mua”, Kodima”, “Carelia” ta ”Kipinä”.
Vuuvvešta 1998 Periodika-kuštantamo julkasou kanšalliskielistä tai venäjänkielistä kirjallisutta. Nyt kuštantamon lippahašša on noin 250 lapšienkirjua, runokokoelmua, šanakirjua šekä kirjoja folklorista, kotišeuvušta, Karjalan kirjallisuon klassikkojen ta nykykirjailijien tevokšie.
Kuštantamo ošallistuu monih näyttelyih ta kirja-jarmankkoih. Še on kanšainvälisien ta alovehienvälisien kilpailujen laureatti. Vuuvvešta 2000 alkuan “Periodika” šai 36 palkintuo Vuuvven kirja -kilpailušša.
Periodika-kuštantamo juhli omua merkkipäivyäh Kanšallisen kirjašton tiloissa. Pruasniekkah keräyvyttih kuštantamon entiset ta nykyset ruatajat, lukijat ta yštävät, lehtimiehet ta virkamiehet. Kaikilla vierahilla lahjotettih pieni apilašvihko.
Kuštantamon johtaja Aleksei Makarov on varma, jotta “Periodikan” šuavutukšista voit olla ylpie koko Karjala.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *