Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Vuokkiniemi kulttuurikyläkši

Vuokkiniemen vanhat aitat // Kirjuttajat: Valeri Potašov

Vuokkiniemen kylä valittih vuuvven 2017 šuomelais-ugrilaisekši kulttuuripiäkaupunkiksi 5. elokuuta Helsinkissä.

Vuotena 2013 käynnissetty Šuomelais-ugrilaisen muajilman kulttuuripiäkaupunkit -ohjelma on šuunniteltu nellän vuuvven ajakši. Šen alkuhpanijana on šuomelais-ugrilaisien kanšojen nuorisoliitto ta šen tarkotukšena on esittyä šuomelais-ugrilaisen muajilman kulttuurimoninaisutta. Ohjelman mukah joka vuosi valitah uuši kulttuuripiäkaupunki.

Vuokkiniemen kylä oli aikasemminki yhtyn kilpailuh ta 2015 vuotena še piäsi kolmen finalistin joukkoh. Tänä vuotena šuomelais-ugrilaisen muajilman kulttuuripiäkaupunkin arvošta finalissa kilpaili kolme paikkakuntua: Kuhmo-kaupunki, šekä kylät Sippola ta Vuokkiniemi. Kilpailun arvoštelijat valittih voittajakši karjalaisen kylän.

Tämänvuotisen kilpailun teemana on karjalan kieli ta kulttuuri. Projektin tarkotukšena on alovehellisen turismin kehittämini, mi vuoroštah vois tukie paikallista taloutta. Šen lisäkši projektin tärkienä šuuntana on karjalan kielen popularisointi.

Vuokkiniemen kylä šeisou Ylä-Kuitin rannalla noin viijenkymmenen kilometrin piäššä Koštamukšešta. Tämä vanha runokylä on peruššettu XVII vuosišualla. Juuri näillä šeuvuilla vuosišatojen männeššä oli muovoštun vienankarjalaisien kulttuuri, perintehet ta talouš.

Nykyjäh Vuokkiniemeššä eläy noin 600 eläjyä. Niistä karjalaisie on 85 %. Vuokkiniemi on Vienan Karjalan peruškylie, missä karjalan kieli on vielä käytöššä.

Kulttuuripiäkaupunki-statussi on annettu karjalaisella kylällä vuuvven ajakši. Kilpailun voittaja šuau šamoin grantin Šuomen puolelta.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *