Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Pohjoni šyväin lahjotti lämpyö

Petroskoin 36. koulun opaštuja Nikita Al’ošin esitti oman Karjalan koti -projektin ta kerto karjalaisien perintehistä. // Kirjuttajat: Olga Melentjeva

Mukavah matkah starinamuajilmua myöten piäštih kaikin, ket tultih 30. pimiekuuta Marjaine-päiväkotih Pohjoisšyväin-festivalih. Tiälä Petroskoin päiväkotien kašvatit ta koulujen opaštujat kašvattajieh ta opaštajieh kera esitettih eri pohjoiskanšojen starinoja. Yheššä 56. päiväkojin pikku artistojen kera kaččojat  käytih pieneššä nanailaisešša kyläššä ta kuultih tarinan Aijoga-tytöštä, šiitä matkuššettih Šuomeh, missä tutuššuttih šuomelaisen Kettu lapšenvahti -starinan šankariloih. Muumikylän starinamaiset pikku olennot 107. päiväkojista kučuttih festivalin vierahie juhlimah Muumimuamon šyntymäpäivyä ta kostitettih kaikkie makeilla priäniköillä. Šiitä starinamatka jatku kohti koti-Karjalua, missä 20. päiväkojin kašvatti Sofija Kirjanova Mirja-kašvattajah kera kerto karjalaisen starinan Hiireštä-antilahašta, a Petroskoin 36. koulun opaštuja Nikita Al’ošin opaštajah Oksana Fedotovan kera näytettih Yövieraš-starinan. Šen lisäkši Nikita esitti oman Karjalan koti -projektin ta kerto karjalaisien perintehistä. Petroskoin šuomelais-ugrilaisen koulun opaštujajoukko niisi yhty festivalih ta näytti kaččojilla mukavan Iloni Matti -esitykšen karjalaisen starinan pohjalla.

Festivali toi äijän hyvyä mieltä kuin vierahilla šamoin ni pienillä ošallistujilla. Pito oli järješšetty Šivissyšlaitokšien yhtenäini etnokulttuurini ala -innovatijoprojektin puittehissa. Kaikki festivalin ošallistujat oli šuatu kiitoškirjasie, pikkulahjoja ta makijaisie.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *