Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Uuvvešta Vuuvvešta Vieristäh šuaten

Galina Kundoz’orova špouvasi tyttölöillä // Kirjuttajat: Tatjana Florenkova

Kiestinkin karjalaisien kulttuurišeura yheššä karjalan kielen opaštajan Tatjana Koval’ovan kera oli järješšetty kylän koululaisilla pruasniekan Uuvvešta Vuuvvešta Vieristäh šuaten.

Tatjana Koval’ova avasi pivon ta kerto Roštuon, Vanhan Uuvven vuuvven ta Vieristän perintehistä. Lapšet šuurella innolla yhyttih pakinah ta vaššattih opaštajan kyšymykših, arvailtih arvautukšie. Šiitä Kiestinkin karjalaisien kulttuurišeuran jäšenet kerrottih lapšilla Vierissänkešeštä, Syndy-jumalašta, šiitä, mitein ennein huuhel’nikoina käveltih ta juattih lapšilla makeita lahjoja. Lapšet mielelläh otettih ošua šuutkikkahah špouvantah ta kisoih. Pivon lopušša kaikin keräyvyttih yhtehiseh stolah ta juotih čäijyö piirakkojen ta lettujen kera, laulettih karjalaisie lauluja ta luvettih runoja. Lapšet oltih ylen mielissäh ta kučuttih vierahie käymäh toičči.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *