Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Olen ylpie omašta kieleštä

Kalevalan keškuškirjaštošša 21. tuiskukuuta piettih jokavuotini muamonkielen päivällä omissettu aktijo nimeltäh Olen ylpie omašta kieleštä. Tänä vuotena tapuamisen teemana oli Karjalaisien keittoperintehet.

Kirjašton ruatajat valmissettih vierahilla äijän mukavua: enšin esitettih presentatijon karjalaisien keittoperinteheštä, šiitä kaikin yheššä arvailtih šanarissikkyö ta yhyttih tietokilpailuh ta šuoritettih muitaki mukavie tehtävie.

Ohjelma jatku čäijystolašša, missä oli tarjolla karjalaisie sriäpnie. Šiinä vierahat kerrottih muisselmie ta omie ruokarešeptijä šekä kačottih filmijä Kalevalan piiristä.

Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *