Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#14 (1354)


 • #14(1354) | KulttuuriMarija Kirillova
  Kanšallisen musejon uuši näyttely esittäy petroglifien kopijoja riissupaperilla.

 • #14(1354) | HeimovelletUljana Tikkanen
  Eryähänä kevätloman päivänä Kuujärven lapšet kuitenki lähettih kouluh. Šielä piettih kotišeutukonferenšši. Kuujärveh tultih kylän ta lyydiläidien yštävät Kentjärveštä ta Petroskoista.

 • #14(1354) | Tašavalta Anna Deš
  Totalini šanelu piettih ympäri Venäjyä 8. šulakuuta.

 • #14(1354) | KRLNatto Varpuni
  Karjalan Rahvahan Liitto kuččuu kirjuttamah karjalankielistä šaneluo 2017. Aktijon tarkotuš on tarkistua omua kielitaituo, lisätä karjalan kielen opaštujien joukkuo ta leventyä karjalan kielen käyttämisrajoja.