Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#15 (1355)


  • #15(1355) | KulttuuriNadežda Vasiljeva
    Kalevalan keškikoulušša piettih perintehellini Uhtuon kaunotar -kilpailu.

  • #15(1355) | karjalaisetUljana Tikkanen
    Kuujärven kyläkunta on pienin ta loittosin Aunukšen piirissä. Kyläššä on lyydiläisien keškuš ta šen pohjalla toimiu karjalaisien Lüüdin vezaažed -nimini kanšalaisjärještö, šen toiminnan piätehtävänä on kerätä ta šäilyttyä oman kylän istorijua.

  • #15(1355) | Kanšallini politiikkaMarija Kirillova
    Vuosi 2016 oli hyvin tulokšekaš Karjalan tašavallan kantarahvahien etnokulttuurikehitykšen ta šuomelais-ugrilaisen yhteistyön šuunnalla. Vuotena 2017 Karjalan tašavallan kantakanšoja niise vuotetah šuuret toimehpivot. Niistä vaštuau KT:n Kanšallisušpolitiikan ministerijö.