Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#16 (1356)


  • #16(1356) | KRLNatto Varpuni
    Karjalan ta vepšän kirjakielen päivänä Petroskoissa, Karjalan piirilöissä ta Šuomeššaki kirjutettih yhtehistä karjalankielistä šaneluo. Aktijoh otti ošua yli 300 ihmistä – karjalaisie, vepšäläisie ta kaikkie, ket opaššutah karjalua ta vepšyä ta ketä kiinnoštau karjalan ta vepšän kieli.

  • #16(1356) | OpaššušUljana Tikkanen
    Perintehen mukah šulakuušša Petroskoin valtijonyliopistošša pietäh nuorien tutkijien ta opaštujien tietokonferenšši, missä nuoret ihmiset esitetäh oman tutkimuštyön tulokšie.

  • #16(1356) | Tašavalta Marija Kirillova
    Karjalašša enšimmäistä kertua oli järješšetty Yhtenäini kanšalaisien vaštahoton päivä. Še piettih Karjalan piämiehen virkua toimittajan Artur Parfenčikovin alottehešta.