Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#18 (1358)


  • #18(1358) | NuorisoMaikki Spitsina
    Petroskoin Lapšien ta nuorison luomistalo täytti 80 vuotta.

  • #18(1358) | KRLNatto Varpuni
    Petroskoissa karjalan kielen kurššija järješšetäh jo monta vuotta peräkkäh. Opaššušvuosi keštäy šajekuušta oraškuuh šuaten. Šen lopušša tavan mukah Karjalan Rahvahan Liitto järještäy opaštujilla pruasniekkaillačun, kumpasen aikana paissah opaššukšen tulokšista, esitetäh karjalaista kulttuurie ta juatah tovissukšie.

  • #18(1358) | Tašavalta Olga Melentjeva
    Ennein Voitonpäivyä, 5. oraškuuta Karjalan tašavallan piämiehen virkua toimittaja Artur Parfenčikov vieraili Periodika-kuštantamošša ta tapasi kanšalliskielisien lehtien etuštajien kera.