Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#27 (1367)


  • #27(1367) | Kylän elämäUljana Tikkanen
    Jo 34 vuotta Tiikšin koulušša toimiu musejo. Lapšet koko piiristä tullah tutuštumah Tiikšin kylän istorijah.

  • #27(1367) | NeroPekka Mittojev
    Ammusista ajoista Kalevalan piiri on kuulusa ei ainuoštah omilla runonlaulunnan perintehillä, ka vielä i käsityömuasterien šuurella miärällä. Joka kyläššä oli omie muasterija, kumpaset luajittih venehie, veiččijä, kirvehie, kesselija ta vakkoja. Heijän tuottehet oltih kuulusie koko piirillä.

  • #27(1367) | Oma kieli, oma mieliOlga Melentjeva
    Perintehelliset karjalan kielen ta kulttuurin kešäkurššit piettih 10.–14. heinäkuuta Vuokkiniemen kyläššä. Tällä kertua ne oli järješšetty Vuokkiniemi – šuomelais-ugrilaini kulttuurikylä -ohjelman rajoissa.