Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#30 (1370)


  • #30(1370) | KRLNatto Varpuni
    Kanšalais-yhteiskunnan kehittämiseh šuunnattujen Venäjän presidentin granttien myöntämiseštä vaštuaja komitietta on julkaissun granttien šuajien luvettelon. Voittajien joukošša on Karjalan Rahvahan Liitto, kumpani šuau miljonin rupl'ua Pualikka käteh, kyykkä kouluh -projektin toteuttamiseh.

  • #30(1370) | YhteiskuntaMaikki Spitsina
    Šuomen Piiterin piäkonsulaatin Petroskoin ošašto šai uuvven konsulin. Tarvo Nieminen piäsi työvirkah 1. elokuuta.

  • #30(1370) | šuomelais-ugrilaisetOlga Melentjeva
    Kulttuurivuosi Vuokkiniemeššä jatkuu. Tämänvuotini perintehellini kyläpruasniekka piettih aivan šuurmittasešti. 5. elokuuta juhlaväki eri puolilta šuomelais-ugrilaista muajilmua tuli Vuokkiniemen kyläpruasnikkah.