Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#40 (1380)


  • #40(1380) | Yhteistyö   Kari Kemppinen
    Uhtua-Seura ry yheššä Kuhmon SPR:n kera järješšettih 30. šyyškuuta enšiapukurššin Vienan Karjalašta tulluolla aikuhisryhmällä. Kurššin aikana kouluttajien Päivi Pohjolan ta Jouni Haverisen joholla käytih läpi SPR:n enšiapukoulutušohjelmie monipuolisešti ta käytännön harjoitteijen avulla.

  • #40(1380) | PersoonaMaikki Spitsina
    Šajekuun 14. päivänä Karjalan Kanšallisešša kirjaštošša juhlittih karjalan kanšankirjailijan, runoilijan, opaštajan, journalistin Pekka Pertun 100-vuotispäivyä.

  • #40(1380) | MerkkipäiväNatto Varpuni
    Karjalan Kanšallini teatteri otti vaštah onnitteluja 85-vuotispäivänäh.