Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#41 (1381)


 • #41(1381) | LuontoTatjana Berdaševa
  Meččä, vesi, kivi – Karjalan luonnon kolme elementtie. Jokahini niistä hil’l’aseh šäilyttäy omua istorijuah, omua šaluah, šyntymälegenduah. A mitäpä kun puut, ojat tahikka kivet olis voitu paissa...

 • #41(1381) | Yhteistyö Natto Varpuni
  Kontupohjašša piettih Karjalan rahvahien yhtevyš -kanšalaisjärještön Kymmenen toisešša potenssissa -projektin pitoja.

 • #41(1381) | AjankohtaistaPekka Mittojev
  Šyyškuun lopušša myö kirjuttima Oma Mua -leheššä šuurešta tulvašta Jyškyjärven kyläššä. Šamanmoiseh tilanteheh oli joutun Kemin piirin Puanajärven kyläki. Virkamiehet yhissetäh tätä ilmijyö pitkäh vihmakauteh, mi oli jatkun melkein koko kešän ta šyyšajan. Kuitenki paikalliseläjät arvellah, jotta kaiken tämän šyynä on Valkiekošen kahen vesivoimalan rakentamini Kemi-jovella.

 • #41(1381) | YhteiskuntaUljana Tikkanen
  Mitein luatie kylänelämä paremmakši rahvahan voimin ta ilman šuurie rahakuluja? Šen tietäy Melliččä-šiätijö. Jo kolme vuotta še on toteuttan projektija, kumpasien tarkotukšena on parentua elämyä Priäžäššä.