Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#42 (1382)


  • #42(1382) | TeatteriNatto Varpuni
    Kanšallini teatteri on poikkeukšellini ilmijö, mi šai alun Venäjällä 1930-luvulla. Ka on olomašša šemmoisieki teatterija, kumpaset oli peruššettu vielä ennein vallankumoušta. Esimerkiksi, Tatarstanin Kanšallini teatteri, min enšimmäini esityš tatarien kielellä oli näytetty yleisöllä 1906 vuotena.

  • #42(1382) | KRLNatto Varpuni
    Karjalan Rahvahan Liitto järještäy yhenpäivän matkoja karjalaiskylih pari kertua vuuvvešša. Matkojen tarkotukšena on tuttavuštua petroskoilaisie karjalan kielen opaštujie karjalaisih kylih, antua heilä kuunnella karjalan kieltä ta šuaha uušie yštävie.

  • #42(1382) | KulttuuriMaikki Spitsina
    Tatarilaisen kulttuurin Čulpan-šeura järješti Kanšanpuvun šukupuolierikoisuot -seminarin. Še piettih šajekuun 26. päivänä Petroskoin hallinnošša.