Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#43 (1383)


  • #43(1383) | Heimovellet   Valentina Saburova
    Vuuvvešta 2011 joka šajekuun kolmaš šuovatta Virošša pietäh virallini heimokanšojen päivä. Tänä vuotena heimopäivien ohjelmat oli järješšetty koko šajekuun aikana Viron eri paikoissa.

  • #43(1383) | OpaššušNatto Varpuni
    Aktijo jarješšetäh jo toista vuotta. Šen ideja on šyntyn Udmurtijašša, tarkotukšena on šuaha šelvyä, kuinka hyvin šanelun ošanottajat tiijetäh Venäjän kanšojen perintehie, tapoja, pukuja ta šyömisie, muan istorijua ta kanšallisie šankareita. Petroskoissa etnografista šaneluo kirjutettih 3. pimiekuuta šeiččemännen opaššušlaitokšen tiloissa.

  • #43(1383) | KRL
    Vielä kevyällä alovehellini yhteiskunnallini urheilujärještö ”Karjalan tašavallan kyykkäliitto” ilmotti kilpailušta, kumpasen tarkotukšena oli valita järještöllä oma logo.