Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#1 (1391)


  • #1(1391) | UrheiluUljana Tikkanen
    Kalevalašša valittih paraš kyykkä-peluaja koululaisien kešen.

  • #1(1391) | KRLNatto Varpuni
    Vuuvven 2018 kynnykšellä Karjalan Rahvahan Liiton halličuš piti issunnon, min aikana oli hyväkšytty järještön šuunnitelmat vuuvvekši 2018 šekä luajittu piätökšie muutomašta tärkieštä kyšymykšeštä.

  • #1(1391) | PohjoispiiritMarija Kirillova
    Vienankarjalaisen Jyškyjärven kylän eläjät ošallissuttih uuvvenvuuvven aktijoh. Kylän aktivistit Lidija Nikolajeva ta Valentina Tarasova kekšittih mukava tapahtuma rahvahalla ta šuatih yhtymäh šiih oman kylän eläjie šekä kaikkie, ket šuvaijah Pohjoista Venecijua, Jyškyjärvie.