Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#3 (1393)


  • #3(1393) | Tutkimuš Natalie Pellinen
    VTA:n Karjalan tietokeškukšen Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutissa on valmissettu kirja “Еремеевы-Ряйхя: человек, семья, политика в карельском пограничье начала ХХ века. Исследование. Документы. Материалы / Jeremejev-Räihä: ihminen, perhe ja politiikka Karjalan raja-alueella 1900-luvun alussa. Tutkielma. Asiakirjat. Aineistot” (tiijollini toimittaja on Оl’ga Il'uha).

  • #3(1393) | KRLNatalja Vorobei
    Nykyihmiset käytetäh internettie ta nykyteknologijoja joka päivä. Myö kirjutamma tekstiviestijä muan toisella puolella eläjillä yštävillä, työnnämmä toini toisellana valokuvie ta videjopätkie, šoitamma Skypešša, kiännämmä tekstijä google-kiäntäjän avulla. Toiset “issutah” sosialiverkoissa. Toiset kerrotah ičeštä omalla kanavalla www.youtube.com -saitilla.

  • #3(1393) | Tašavalta Tat’t’ana Torvinen
    Uuši perehlukomisella tarkotettu kirja “Meijän taivahalliset puolistajat, karjalaiset pyhät” esitettih Karjalan Kanšallisešša kirjaštošša 20. pakkaiskuuta. Še kertou Karjalan muan 18 pyhän šankariruavoistah.