Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#7 (1397)


 • #7(1397) | Koštamuš   Natalja Krasavtseva
  Koštamuš on starina taigan kešellä, näin šanotah ihmiset omašta kaupunkista. Nyt Koštamukšella ilmešty oma starinallini šuojelija – Lappi-täti ta hänen apulaini Sampo-poika.

 • #7(1397) | KulttuuriNatto Varpuni
  Mul’tikulttuurini pyhänlašun pruasniekka piettih Petroskoissa Gubernattorin puiston jiäkentällä. Pitoloih otti ošua eri rahvahien yhteiskunnallisie järještöjä, kumpaset esitettih omua kulttuurie lauluineh ta tanššineh šekä onniteltih yleisyö omilla kielillä.

 • #7(1397) | Oma MuaMaikki Remšujeva
  Oma Mua -lehen “Oma Mua” joka kohtah -projekti jatkuu. Tällä kertua lehen toimittajat lähettih Karjalan pohjoseh, Louhen ta Kalevalan piirilöih. Tuiskukuun 17.–18. päivinä Piäjärveššä ta Kalevalašša hyö järješšettih tapuamisie paikalliseläjien kera, kerrottih omašta toiminnašta ta valmissettih vielä monta mukavua.

 • #7(1397) | Tašavalta Tat’t’ana Torvinen
  Karjalan Slavmo-maitokombinatin tuottehet piäštih voittajien listoilla 25. kanšainväliseššä ruokatuottehien ta juomien PRODEKSPO-näyttelyššä, mi piettih Moskovašša.