Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#8 (1398)


 • #8(1398) | TeatteriUljana Tikkanen
  Kalevalan Rodničok-teatteri on täyttän 25 vuotta ta šen ošanottajat tiijetäh miten tuuvva näitä tuntehie kaččojilla, jotta še uškois artistoih ta kukloih.

 • #8(1398) | KulttuuriMaikki Spitsina
  Tänäpiänä, 28. tuiskukuuta, šuomelais-ugrilaini muajilma juhliu “Kalevalan” päivyä. Tunnettu eepossa on kiännetty yli kuuvvellakymmenellä kielellä.

 • #8(1398) | PeriodikaNatto Varpuni
  Karjalan tašavallan vanhimpie julkaisuja, Venäjän ainut šuomenkielini aikakaušlehti “Carelia” täyttäy 90 vuotta kevätkuušša.

 • #8(1398) | Tašavalta Marija Kirillova
  Tuiskukuun 24. päivänä Belomorskissa piettih enšimmäini Talvikalaššukšen festivali. Še oli omissettu Kala-Oleksein päivällä, kumpaista rahvahan kalenterin mukah juhlitah 25. tuiskukuuta. Festivalin tarkotukšena on talvikalaššukšen aktualisointi, pomorien perintehellisien tienestien popularisointi šekä turistien kiinnoštamini Vienan Karjalah.