Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#10 (1400)


  • #10(1400) | PersoonaPekka Mittojev
    Jälki mualla -nimini muistoillačču piettih 11. kevätkuuta Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša Kalevalašša. Pito oli omissettu piirin kunnivokanšalaisen, Karjalan anšijoitunuon opaštajan, Šuuren Isänmuallisen šovan veteranin, kirjailijan ta kulttuurielämän merkkimiehen Matti Pirhosen muissolla, kumpasen 110-vuotispäivyäh juhlittih 1. kevätkuuta.

  • #10(1400) | PohjoispiiritUljana Tikkanen
    Naisienpäivän kynnykšellä kävin kaunehešša karjalaisešša Jyškyjärven kyläššä. Šielä on aina hyvä viettyä aikua. Kylyä korissetah ahkerašti šiivotut pihat, kaunehet hoijetut talot, šillat ta kylän rahvaš. Hyö omin voimin šäilytetäh Jyškyjärvie kaunehena ta ahkerana kylänä.

  • #10(1400) | PohjoispiiritMaikki Remšujeva
    Kevätkuun 11. päivänä Vuokkiniemen eläjillä oli järješšetty enšimmäiset talvikalaššukšen Kuitin kala -kilpailut. Kilpakalaššukšeh otti ošua yhekšän joukkuo – nuapurija, yštävie, kollegoja, perehie. Kuni kalamiehet onkittih Kuittijärven jiällä, rannalla piettih šuuri juhla