Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#12 (1402)


  • #12(1402) | PerehTatjana Berdaševa
    Kanšainvälistä lintujen päivyä juhlitah koko muajilmašša 1. šulakuuta. Eryähillä lintujen šeuruamini on harraššušta. Ka on šemmosie ihmisie, kumpasilla lintujen tutkimisešta on tullun ammatti ta elämäntyö. Kerran mie tuttavuššuin šemmosih ihmisih...

  • #12(1402) | KulttuuriValeri Sidorkin
    Talvikuušša Karjalan kanšallisien kulttuurien keškuš, Kulttuurin ta taitehen kolledži šekä Petroskoin taitehkoulu KT:n kulttuuri- ta opaššušministerijöjen kannatukšella ilmotettih VI Tašavallan lapšien dekoratiivi-käsityötaitehen Kantatuatoista pravopunukkoih -kilpailun alušta.

  • #12(1402) | Kylän elämäPekka Mittojev
    Kevätkuušša Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša piettih Piäjärven pos’olkan yläluokkien opaštujien kirjallisuštapuamini Kalevalan kirjailijan Andrei Tuomen kera.