Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#16 (1406)


 • #16(1406) | KŠŠ Olga Melentjeva
  Liikuttavie pakolaistarinoja kuulu Karjalan Šivissyššeuran Heimopäivät-tapahtumašša Oulušša.

 • #16(1406) | KRLNatto Varpuni
  Karjalan ta vepšän kirjakielen päivänä 20. šulakuuta Karjalašša ta šen ulkopuolella starttasi Karjalankielini šanelu 2018 -aktijo, kumpaseh otti ošua enemmän 350 henkie.

 • #16(1406) | Kulttuuri   Al’ona Selezn’ova, 64parallel.ru -nettilehti
  Meijän muanmiehen Juakko Rudojevin 100-vuotispäivällä omissettu kanšainvälini juhlaseminari 15. šulakuuta keräsi Koštamukšen musiikkikoulun tiloih kirjailijan luomistyön ihailijie.

 • #16(1406) | ArhiivaMaikki Spitsina
  Šulakuušša Karjalan kanšallisešša arhiivašša esitettih Karjalan kanšankirjailijan Juakko Rugojevin perintö -projekti. Arhiivan ruatajat valmissettih tätä portalie tunnetun kirjuttajan 100-vuotispäiväkši.