Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#19 (1409)


  • #19(1409) | Kanšallini politiikkaMaikki Spitsina
    Oraškuun 16. päivänä KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijö järješti työmatan Segežah. Ohjelmah kuuluttih Yštävyštunnit Šegežan koulušša, Karjalaisien VIII kerähmön valtuutettujen neuvošton presidiumin issunto, yhtehini issunto Segežan piirin hallinnošša šekä käynti Segežan Musejokeškukšeh.

  • #19(1409) | OpaššušUljana Tikkanen
    Kalevalan piirin kuvataitostudijon Kalevalan ošaštoh tulou uuši opaštaja. Studijo on jo 20 vuotta toimin koko Kalevalan piirissä. Nyt Kalevalah tulou nuori kuvataiteilija, kuvataitokerhon opaštuja, Petroskoin yliopiston, teknologian, kuvataijon ta disainin 4. vuosikurššin opaštuja – Regina F’odorova.

  • #19(1409) | Tašavalta Natalja Vorobei
    Kanšallisušpolitiikan ministerijön kilpailukomiisi ilmotti kanšalaisjärještöjen projektijen kilpailun tulokšista.