Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#20 (1410)


  • #20(1410) | KulttuuriPekka Mittojev
    Runoilija, šäveltäjä ta musikantti Viktor Samoilov piti luomisillaččujah Borovoissa ta Vuokkiniemeššä

  • #20(1410) | OpaššušOlga Melentjeva
    Kevätkuun alušša Karjalan Kielen Šeuran alottehešta Šuomešša on käynnistetty uuši ohjelma, min tarkotukšena on karjalan kielen ta kulttuurin elävytyš. Ohjelma on šuanun kannatušta Šuomen etuškunnalta, kumpani on myöntän rahatukie šen toteuttamiseh.

  • #20(1410) | KulttuuriNatto Varpuni
    Karjalan tašavallan VIII Miun huavehen kaupunki -perehfestivali piettih Petroskoissa. Tämä pruasniekka oli tašavallašša järješšetyn lapšuon 10-vuosikymmenenen avajaisina. Tapahtuman järještäjänä on Art-teltta-kanšalaisjärještö, kumpani šäilyttäy ta kehittäy kulttuuriperintehie.