Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#32 (1422)


  • #32(1422) | Kylän elämäTatjana Berdaševa
    Pomorien N’uhča-kylän nimi on šäilyn alovehen enšimmäisistä eläjistä – saamelaisista. Nühhč(a) tarkottau joučenta. Kylä šeisou šamannimisen joven rannoilla ta kaikki talot on rakennettu niin, jotta ne kačotah vejellä päin.

  • #32(1422) | TverinkarjalaisetUljana Tikkanen
    Tverin Karjalan Tolmačču-kyläššä piettih Karjalan kulttuurin Kalitta-festivali

  • #32(1422) | KešätapahtumatIrina Zaitseva
    Toini Uinonnuijen kylien festivali piettih 18. elokuuta Kontupohjan piirin Hirvakšen kunnan Valkiemäjen kyläššä. Tänä vuotena šen teemana oli Valkiemäjen ta Tiudijan vanhojen kylien istorijallini perintö.