Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#33 (1423)


  • #33(1423) | IstorijaIrina Zaitseva
    Elokuun 23. päivänä Lukekkua katuja kuin kirjoja -projektin rajoissa piettih oppimatka Sobornaja aukivuo myöten. Nykyaikani Kirovin aukivo on Petroskoin istorijallini keškuš.

  • #33(1423) | TverinkarjalaisetUljana Tikkanen
    Elokuušša šuuri joukko artistoja, käsityömuasterija, Kanšallisušpolitiikan ministerijön etuštajie ta toimittajie Karjalašta vieraili Tverin alovehella. Matan piätarkotukšena oli tutuštuo Tverin karjalaisien kulttuurih ta kieleh šekä lujentua yštavyš-šuhtehie. Kahešša päiväššä oli järješšetty tutuštumisillaččuja ta oppimatkoja musejoh.

  • #33(1423) | KulttuuriMaikki Spitsina
    Elokuun 24.–25. päivinä Ruskeala-vuarapuistošša piettih toini Ruskeala Symphony -musiikkifestivali. Festivalin ohjelma kešti kakši päivyä ta keräsi noin kuuši tuhatta vierašta. Yhtäaikua musiikkifestivalin kera vuarapuiston alovehella piettih jokavuotini VI koko Venäjän tapahušturismin Russia Event Expo -jarmankka šekä avattih Kalevala-etnopuisto.