Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#34 (1424)


  • #34(1424) | TaloušValeri Sidorkin
    Elokuun lopušša Venäjän yksi vanhimmista lapšien rautateistä – Malaja Okt’abr’skaja -rautatie juhli 70-vuotispäivyäh.

  • #34(1424) | Tutkimuš Natto Varpuni
    Petroskoin ta Priäžän karjalaiset liityttih Venäjän Tieto-Akatemijan lingvistisien tutkimukšien instituutin projektih. Piiteriläiset tutkijat Valerija Kolosova ta Ol’ga Beličenko ruvettih keryämäh Karjalašša karjalaisien ta venäläisien tietoja, mit kuulutah etniseh kašvioppih.

  • #34(1424) | VuokkiniemiUljana Tikkanen
    Pertti Virtarannan šyntymäštä on männyn 100 vuotta. Elokuun 25.–26. päivinä Kuusamošša piettih Tie Vienaan -simposiumi. A elokuun 28. päivänä Virtarannalla omissettu Šalomailla ta tutkimukšen valtateillä -seminari oli pietty Vuokkiniemeššäki.