Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#35 (1425)


  • #35(1425) | MatkuštaminiIrma Aleksejeva
    Toissa kešänä olin yksi ošakkahista, ket šuatih viesti: “Nuori Karjala” ta Karjalan Rahvahan Liitto ehotetah šiut ošanottajakši Open World -ohjelmah, kumpasen puittehissa ošanottajat lähetäh vaihtoh Yhyšvaltoih.”

  • #35(1425) | FestivaliIrina Zaitseva
    Täs synnyinrannan minun algu -nimisen Vladimir Brendojevin XVIII karjalaisen kirjallisuon festivalin loppupäivä piettih 6. šyyškuuta Aunukšešša. Še oli omissettu enšimmäisen livvinkielisen runoilijan ta prousakirjailijan Vladimir Brendojevin 87-vuotispäivällä.

  • #35(1425) | KantarahvašAnni Vlasova
    Elokuun lopušša Šuomen Kuusamošša jo yheštoista kerta piettih Tie Vienah -simposiumi, kumpasen teemana oli “Salomailla ja tutkimuksen valtateillä. 100 vuotta Pertti Virtarannan syntymästä”.