Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#39 (1429)


 • #39(1429) | Tutkimuš Sergei Minvalejev
  Lyydiläiset ollah yksi arvautukšellisista vähätutkituista kanšaryhmistä, kumpaista yhet tutkijat pietäh karjalaisien etnisenä ryhmänä, kun tuaš toiset ollah šitä mieltä, jotta še on täyšin iččenäini kanša. Tämä artikkeli on ičeasiešša enšimmäini lyydiläisien hiäritualiperintehien tutkimuškokemuš. Šiinä varšinki käsitelläh šemmoista tärkietä hiäritualikomleksie kuin kos’s’onta, kumpaista vailla kaikki šeuruavat šovitun yhtehmänön hiäriitualit oltais mahottomat.

 • #39(1429) | KulttuuriValeri Sidorkin
  Kymmenen vuotta takaperin Moskovašša enši kertua piettih Detski KinoMai – nimini hyvänluajintaelokuvaforumi. Šen tarkotukšena oli tuttavuššuttua kašvajua šukupolvie kotimuan piäasiešša lapšien taito-, dokumentti- ta animatijoelokuvih.

 • #39(1429) | YhteiskuntaOlga Melentjeva
  Viena 1918. Kun maailmansota tuli Karjalaan -nimini kirja näki päivänvalon tänä šykyšynä Šuomešša. Kirjan luatijana on istorijan harraštajatutkija, Karjalan Šivissyššeuran johtajan šijahini Pekka Vaara.

 • #39(1429) | VuokkiniemiTatjana Torvinen
  Sampo-resurssikeškuš avattih Vuokkiniemeššä 28. šyyškuuta