Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#40 (1430)


  • #40(1430) | HeimovelletNatto Varpuni
    Piiteriläini Jelena Volodina on kotosin Pella-kyläštä, mi on Neva-joven puolivälissä, šiinä kohašša, missä Neva luatiu jyrkän mutkan ta missä šiih laškou Tosna-joki.

  • #40(1430) | KRLNatto Varpuni
    Kaunehena ta kirkkahana Pokrovan päivän huomenekšena joukko karjalan kieleštä ta karjalaisien kulttuurista kiinnoštunuita lähettih Petroskoista Jessoilah tuttavuštamah paikallisien karjalaisih ta kuuntelomah puhašta karjalan kieltä.

  • #40(1430) | MuistoTatjana Torvinen
    Karjalan kanšankirjailija, runoilija, kiäntäjä, kirjallisuštutkija Armas Mišin šiirty tuonilmasih 9. šajekuuta Šuomen Turun kaupunkissa.