Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#43 (1433)


 • #43(1433) | IstorijaNadežda Vasiljeva
  Kaččokkua tuota Karjalan Šivissyššeuran šivuilta lainattuo istorijallista valokuvua. Tunnettako työ šiinä kaunehen Uhut-joven šen jyrkkine čuururantoineh?

 • #43(1433) | Harraššukšet Uljana Tikkanen
  Jokahini löytäy täh kyšymykšeh oman vaštaukšen. Karjala tuokšuu mečältä ta vejeltä šanotah kyläläiset, Karjala tuokšuu vašta veještä noššetuilta verkkoloilta šanotah kalaštajat, Karjala tuokšuu piirakoilta ta kiukuan lämmöltä šanotah punukat, kumpaset vietetäh kešyä ämmöläššä...

 • #43(1433) | NäyttelyOlga Melentjeva
  Karjalan punašuomelaiset – nämä šanat vähä mitä kerrotah nykypolvella. Nykyni nuoriso melkein mitänä ei tiijä tuošta istorijallisešta kauvešta. Uuši Punašuomelaiset -nimini näyttely, mi avautu Karjalan Kanšallisešša musejošša 1. pimiekuuta, on tarkotettu enši šijah meijän kašvajalla polvella

 • #43(1433) | AktijoNatalja Vorobei
  Etnografini šanelu kirjutettih Karjalašša pimiekuun 2. päivänä.