Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#45 (1435)


 • #45(1435) | Luonto Natto Varpuni
  Nykyjäh monet ristikanšat ollah huoleštunuot muan ta i oman elämän ekologijašta. Yksi rupieu keryämäh jätteitä erikseh, toini kieltäytyy auton käyttämiseštä ta rupieu ajamah polkupyörällä, kolmaš alkau pityä šilmällä, mitä ruokua hiän šyöy.

 • #45(1435) | OpaššušMaikki Spitsina
  Pimiekuun 16. päivänä Vuokkiniemen koulušša piettih koulun merkkipäivällä omissettu juhla.

 • #45(1435) | Nuoriso   Grigori Vojevodin, 64parallel.ru-nettilehti
  Koululaisien šyyšlomalla Vuokkiniemen Kylätalo kolmekši päiväkši muuttu Ammattialoveh-art-residenssih. Noin 20 opaštujua Koštamukšešta ta Vuokkiniemeštä kokenuijen muasterien joholla huomenekšešta iltah šuaten kuvottih, merkattih, šahattih, höylättih

 • #45(1435) | Kalevala   Sergei Kondratjev
  Tämännimisen projektin toteuttamista viime kuukaušien aikana on eissetty Kalevalan Uhut-šeuran aktivistit ta Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen ruatajat.