Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#48 (1438)


  • #48(1438) | MusiikkiUljana Tikkanen
    Tunnettu muusikko, monilla šoittimilla taitaja šoittaja, Karjalan anšioitunut artista Sergei Stangrit jo enemmän 20 vuotta on ruatan musiikkiterapijan alalla Petroskoissa. Nyt musikantti valmisti kirjan musiikkiterapijašta “Hetkien musiikki. Harjottelijan musiikkiterapeftin kokemušta”.

  • #48(1438) | Tašavalta Maikki Remšujeva
    Talvikuun 7. päivänä KT:n kanšallisušpolitiikan ministerijöššä ilmotettih lehtimiehien kilpailun tulokšet.

  • #48(1438) | AjankohtaistaMarija Kirillova
    Puanajärvi šijoutuu šuarella, a šen lautta on jo aikoja korjauškelvottomašša kunnošša. Tuanoin lautta rikkautu kokonah.