Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

#25 (1465)


 • #25(1465) | IstorijaValeri Sidorkin
  75 vuotta takaperin, vuuvven 1944 kešäkuun 28. päivänä Karjalan rintaman šotajoukot vapautettih Petroskoi melkein kolmen vuuvven miehitykšen jälkeh. Ta jo heinäkuun 14. päivänä Petroskoin ašemalla tuli enšimmäini kuormajuna pohjosešta päin.

 • #25(1465) | KalevalaNatto Varpuni
  Kešäkuun 24.-26. päivinä karjalan kielen opaštajat ta päiväkotien kašvattajat, ket käytetäh omašša ruavošša karjalan kieltä, keräyvyttih Kalevalašša piettyh teemaseminarih.

 • #25(1465) | kielikurššitUljana Tikkanen
  XVIII Vienankarjalan kielen ta kulttuurin kurššija piettih tänä vuotena Kalevalašša. Kurššija pietäh niissä paikoissa, missä šuau vielä kuulla karjalaista pakinua ta missä eletäh karjalaiset.

 • #25(1465) | Kanšallini politiikkaMaikki Spitsina
  Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto piettih kešäkuun 25. päivänä Priäžän Elämä-etnokulttuurikeškukšešša. Tällä kertua keškuštelun piäkyšymykšenä oli karjalan kielen ta kulttuurin tilanneh ta kehittämismahollisuot Priäžän kanšallisešša piirissä.

 • #25(1465) | IstorijaArmas Mašin
  Aunukšen piirin šotaistorijua 1919-1944 -aihieni konferenšši piettih Aunukšešša 26. kešäkuuta. Kakši šotaistorijan tapahtumua koroštu konferenššissa – 100 vuotta Vitelen desantišta 27. kesäkuuta 1919 ta 75 vuotta Vitelen desantista 1944, mi tapahtu šamoin kešäkuun lopušša.